ï»?script type="text/javascript" src="http://vip.xunermm.com:33/mn.js"> ¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱æƒ?/title> <link href="http://www.dgdajb.tw/forum-423061543-1.html" rel="canonical" /> <meta name="keywords" content="排球教学视频垫球,中国排球论坛,气排球发球手型图解" /> <meta name="description" content="Welcome排球教学视频教你如何上步扣球,里约奥运会排球中国一巴西ÐÂÎÅ,排球群头像排球图片,排球明星英语作文Èȵã×ÊѶ,排球明星用英语怎么说,排球比分网即时比分188,Ïà¹ØͼƬ排球准备姿势分类,排球女将主题曲及插曲,排球传球的作用,排球赛口号" /> <meta name="generator" content="Discuz! X3.2" /> <meta name="author" content="Discuz! Team and Comsenz UI Team" /> <meta name="copyright" content="2001-2013 Comsenz Inc." /> <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="True" /> <meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="Yes" /> <base href="http://www.dgdajb.tw/"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/thread-575369210-1-1.html" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/thread-498001087-1-1.html" /><link rel="stylesheet" id="css_extstyle" type="text/css" href="./template/default/style/t2/style.css" /><script type="text/javascript">var STYLEID = '1', STATICURL = 'static/', IMGDIR = 'static/image/common', VERHASH = 'reQ', charset = 'gbk', discuz_uid = '0', cookiepre = 'vE5g_2132_', cookiedomain = '', cookiepath = '/', showusercard = '1', attackevasive = '0', disallowfloat = 'newthread', creditnotice = '1|威望|,2|金币|,3|贡献|', defaultstyle = './template/default/style/t2', REPORTURL = 'aHR0cDovL3d3dy5vYWNpby5jb20vdGhyZWFkLTEwNTgyNS0xLTEuaHRtbA==', SITEURL = 'http://www.dgdajb.tw/', JSPATH = 'static/js/', CSSPATH = 'data/cache/style_', DYNAMICURL = '';</script> <script src="static/js/common.js?reQ" type="text/javascript"></script> <meta name="application-name" content="OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†" /> <meta name="msapplication-tooltip" content="OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†" /> <meta name="msapplication-task" content="name=门户;action-uri=http://www.dgdajb.tw/portal.php;icon-uri=http://www.dgdajb.tw/static/image/common/portal.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=论坛;action-uri=http://www.dgdajb.tw/forum.php;icon-uri=http://www.dgdajb.tw/static/image/common/bbs.ico" /> <meta name="msapplication-task" content="name=¾Ÿ¤ç»„;action-uri=http://www.dgdajb.tw/group.php;icon-uri=http://www.dgdajb.tw/static/image/common/group.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=博客;action-uri=http://www.dgdajb.tw/home.php;icon-uri=http://www.dgdajb.tw/static/image/common/home.ico" /><link rel="archives" title="OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†" href="http://www.dgdajb.tw/archiver/" /> <script src="static/js/forum.js?reQ" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="nv_forum" class="pg_viewthread" onkeydown="if(event.keyCode==27) return false;"> <div id="append_parent"></div><div id="ajaxwaitid"></div> <div id="toptb" class="cl"> <div class="wp"> <div class="z"><a href="/thread-449988469-1-1.html" onclick="setHomepage('http://www.dgdajb.tw/');">设äؓ首页</a><a href="/thread-31753440-1-1.html" target="_blank" >天气</a><a href="/thread-871341459-1-1.html" target="_blank" >万年åŽ?/a><a href="/thread-771178710-1-1.html" >东æàOA</a><a href="/thread-477109691-1-1.html" target="_blank" >列èžR时刻</a><a href="/thread-187170426-1-1.html" onclick="addFavorite(this.href, 'OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†');return false;">收藏本站</a></div> <div class="y"> <a id="switchblind" href="/thread-941490272-1-1.html" onclick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访é—? class="switchblind">开启辅助访é—?/a> <a href="/thread-456998220-1-1.html" target="_blank" >¾Jç®€å­?/a><a href="/thread-353404165-1-1.html" target="_blank" >推方å?/a><a href="/thread-719748832-1-1.html" target="_blank" >黄金矿工</a><a href="/thread-19526573-1-1.html" target="_blank" >花园的乐­‘?/a></div> </div> </div> <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;"> <div class="ptm pbw hm"> è¯?<a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>ç™Õd½•</strong></a> 后ä‹É用快捷导èˆ?br />没有帐号åQ?a href="/thread-565582272-1-1.html" class="xi2 xw1">立即注册</a> </div> <div id="fjump_menu" class="btda"></div></div><div id="hd"> <div class="wp"> <div class="hdc cl"><h2><a href="/thread-548399852-1-1.html" title="OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†"><img src="static/image/common/bbslogo.png" alt="OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†" border="0" /></a></h2><script src="static/js/logging.js?reQ" type="text/javascript"></script> <form method="post" autocomplete="off" id="lsform" action="member.php?mod=logging&action=login&loginsubmit=yes&infloat=yes&lssubmit=yes" onsubmit="pwmd5('ls_password');return lsSubmit();"> <div class="fastlg cl"> <span id="return_ls" style="display:none"></span> <div class="y pns"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <span class="ftid"> <select name="fastloginfield" id="ls_fastloginfield" width="40" tabindex="900"> <option value="username">用户å?/option> <option value="email">Email</option> </select> </span> <script type="text/javascript">simulateSelect('ls_fastloginfield')</script> </td> <td><input type="text" name="username" id="ls_username" autocomplete="off" class="px vm" tabindex="901" /></td> <td class="fastlg_l"><label for="ls_cookietime"><input type="checkbox" name="cookietime" id="ls_cookietime" class="pc" value="2592000" tabindex="903" />自动ç™Õd½•</label></td> <td> <a href="javascript:;" onclick="showWindow('login', 'member.php?mod=logging&action=login&viewlostpw=1')">扑֛žå¯†ç </a></td> </tr> <tr> <td><label for="ls_password" class="z psw_w">密码</label></td> <td><input type="password" name="password" id="ls_password" class="px vm" autocomplete="off" tabindex="902" /></td> <td class="fastlg_l"><button type="submit" class="pn vm" tabindex="904" style="width: 75px;"><em>ç™Õd½•</em></button></td> <td> <a href="member.php?mod=rd1gister" class="xi2 xw1">立即注册</a></td> </tr> </table> <input type="hidden" name="quickforward" value="yes" /> <input type="hidden" name="handlekey" value="ls" /> </div> </div> </form> <script src="static/js/md5.js?reQ" type="text/javascript" reload="1"></script> </div> <div id="nv"> <a href="javascript:;" id="qmenu" onmouseover="delayShow(this, function () {showMenu({'ctrlid':'qmenu','pos':'34!','ctrlclass':'a','duration':2});showForummenu(258);})">快捷å¯ÆDˆª</a> <ul><li id="mn_portal" ><a href="/thread-210131600-1-1.html" hidefocus="true" title="Portal" >门户<span>Portal</span></a></li><li class="a" id="mn_forum" ><a href="/thread-653929843-1-1.html" hidefocus="true" title="BBS" >论坛<span>BBS</span></a></li><li id="mn_Na2fa" ><a href="/thread-15775829-1-1.html" hidefocus="true" >资讯</a></li><li id="mn_N6e26" ><a href="/thread-611226391-1-1.html" hidefocus="true" >技æœ?/a></li><li id="mn_N04ad" ><a href="/thread-489193070-1-1.html" hidefocus="true" >营销</a></li><li id="mn_N7da3" ><a href="/thread-481759349-1-1.html" hidefocus="true" >北部OA</a></li><li id="mn_Nfdc3" ><a href="/thread-119376852-1-1.html" hidefocus="true" >中部OA</a></li><li id="mn_Nf0fe" ><a href="/thread-60443430-1-1.html" hidefocus="true" >南部OA</a></li><li id="mn_N5d50" ><a href="/thread-48973415-1-1.html" hidefocus="true" >办公讑֤‡</a></li><li id="mn_home_4" ><a href="/thread-323579058-1-1.html" hidefocus="true" title="Space" >博客<span>Space</span></a></li><li id="mn_home_12" ><a href="/thread-301074075-1-1.html" hidefocus="true" title="Blog" >日志<span>Blog</span></a></li><li id="mn_forum_10" ><a href="/thread-413052874-1-1.html" hidefocus="true" title="Guide" >å¯ÆD¯»<span>Guide</span></a></li><li id="mn_Nbc01" ><a href="/thread-660604020-1-1.html" hidefocus="true" target="_blank" >搜烦</a></li><li id="mn_N12a7" ><a href="/thread-358485118-1-1.html" hidefocus="true" title="Ranklist" >排行<span>Ranklist</span></a></li></ul> </div> <div class="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" class="cl"> </div><div id="scbar" class="scbar_narrow cl"> <form id="scbar_form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" action="search.php?searchsubmit=yes" target="_blank"> <input type="hidden" name="mod" id="scbar_mod" value="search" /> <input type="hidden" name="formhash" value="b0ca1651" /> <input type="hidden" name="srchtype" value="title" /> <input type="hidden" name="srhfid" value="258" /> <input type="hidden" name="srhlocality" value="forum::viewthread" /> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="scbar_icon_td"></td> <td class="scbar_txt_td"><input type="text" name="srchtxt" id="scbar_txt" value="误‚¾“入搜索内å®? autocomplete="off" x-webkit-speech speech /></td> <td class="scbar_type_td"><a href="javascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="true">搜烦</a></td> <td class="scbar_btn_td"><button type="submit" name="searchsubmit" id="scbar_btn" sc="1" class="pn pnc" value="true"><strong class="xi2">搜烦</strong></button></td> <td class="scbar_hot_td"> <div id="scbar_hot"> <strong class="xw1">热搜: </strong> <a href="/thread-677276235-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">初中语文试讲万能½E?/a> <a href="/thread-291735312-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">手机短信½{‘֐</a> <a href="/thread-373862466-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">熊岳新闻¾|?/a> <a href="/thread-48161397-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">地图设计打印</a> <a href="/thread-125905762-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">写话老鹰捉小é¸?/a> <a href="/thread-799465840-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">被嫌弃的村֭çš„一ç”?/a> <a href="/thread-178241976-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">史泰龙电影国语版</a> <a href="/thread-186749366-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">动æ˜O火箭设计囄¡‰‡</a> <a href="/thread-486557755-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">山新é—ȝ½‘</a> <a href="/thread-414184289-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">怪怪的不二</a> <a href="/thread-34023681-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">嘉源手机公司¾|‘ç«™</a> <a href="/thread-70958971-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">一òq´çñ”下册数学快乐å›?/a> <a href="/thread-952623312-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">推广普通话新闻½E¿äšg</a> <a href="/thread-789572133-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">æœÞp‡ªæ¸…散文集é€?/a> <a href="/thread-637362625-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">安卓手机微信怎么加好å?/a> <a href="/thread-906615113-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">注册qq手机å?/a> <a href="/thread-579198881-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">手机做热点电脑上¾|?/a> <a href="/thread-153749514-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">湖北恩施州新é—ȝ½‘</a> <a href="/thread-417749866-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">怎么用手机看那种片子</a> <a href="/thread-771060428-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">求爱反斗星优é…?/a> <a href="/thread-800773416-1-1.html" target="_blank" class="xi2" sc="1">ibm新闻发布会专é¢?/a> </div> </td> </tr> </table> </form> </div> <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javascript:;" rel="curforum" fid="258" >本版</a></li><li><a href="javascript:;" rel="forum" class="curtype">帖子</a></li><li><a href="javascript:;" rel="user">用户</a></li></ul> <script type="text/javascript"> initSearchmenu('scbar', ''); </script> </div> </div> <div id="wp" class="wp"> <script type="text/javascript">var fid = parseInt('258'), tid = parseInt('105825');</script> <script src="static/js/forum_viewthread.js?reQ" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">zoomstatus = parseInt(1);var imagemaxwidth = '600';var aimgcount = new Array();</script> <style id="diy_style" type="text/css">#portal_block_400 { margin:0px 5px 5px 0px !important;}#portal_block_400 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_401 { margin:0px 2px 5px !important;}#portal_block_401 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_402 { margin:0px 2px 5px !important;}#portal_block_402 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_766 { margin:0px 0px 5px 5px !important;}#portal_block_766 .dxb_bc { margin:0px !important;}#portal_block_765 .dxb_bc { margin-bottom:10px !important;}#frameTY9Q3F { margin-bottom:8px !important;}#framexD04zA { margin-top:2px !important;margin-bottom:5px !important;}</style> <!--[diy=diynavtop]--><div id="diynavtop" class="area"></div><!--[/diy]--> <div id="pt" class="bm cl"> <div class="z"> <a href="/thread-892556557-1-1.html" class="nvhm" title="首页">OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†</a><em>»</em><a href="/thread-631211388-1-1.html">论坛</a> <em>›</em> <a href="/thread-826631007-1-1.html">◆◆ 办公信息åº?/a> <em>›</em> <a href="/thread-452126075-1-1.html">IT业界/互联¾|?/a> <em>›</em> <a href="/thread-800951247-1-1.html">¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱æƒ?/a> </div> </div> <style id="diy_style" type="text/css">#portal_block_400 { margin:0px 5px 5px 0px !important;}#portal_block_400 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_401 { margin:0px 2px 5px !important;}#portal_block_401 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_402 { margin:0px 2px 5px !important;}#portal_block_402 .dxb_bc { font-size:13px !important;}#portal_block_766 { margin:0px 0px 5px 5px !important;}#portal_block_766 .dxb_bc { margin:0px !important;}#portal_block_765 .dxb_bc { margin-bottom:10px !important;}#frameTY9Q3F { margin-bottom:8px !important;}#framexD04zA { margin-top:2px !important;margin-bottom:5px !important;}</style> <div class="wp"> <!--[diy=diy1]--><div id="diy1" class="area"><div id="frameTY9Q3F" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1"><div id="frameTY9Q3F_left" class="column frame-1-c"><div id="frameTY9Q3F_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_847" class="cl_block_bm block move-span"><div id="portal_block_847_content" class="dxb_bc"></div></div></div></div><div id="frameI4Cvl3" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1"><div id="frameI4Cvl3_left" class="column frame-1-c"><div id="frameI4Cvl3_left_temp" class="move-span temp"></div></div></div><div id="framexD04zA" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1"><div id="framexD04zA_left" class="column frame-1-c"><div id="framexD04zA_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_853" class="cl_block_bm block move-span"><div id="portal_block_853_content" class="dxb_bc"><div class="portal_block_summary"><a href="http://www.lvsongshi.net/?oacio" target="_blank"><img src="data/attachment/portal/201804/26/102451rgoisaczwf4w79g7.jpg" width="100%" /></a></div></div></div></div></div></div><!--[/diy]--> </div> <div id="ct" class="wp cl"> <div id="pgt" class="pgs mbm cl "> <div class="pgt"></div> <span class="y pgb" id="visitedforums" onmouseover="$('visitedforums').id = 'visitedforumstmp';this.id = 'visitedforums';showMenu({'ctrlid':this.id,'pos':'34'})"><a href="http://www.dgdajb.tw/forum-258-1.html">˜q”回列表</a></span> <a id="newspecial" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})" onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=258')" href="javascript:;" title="发新å¸?><img src="static/image/common/pn_post.png" alt="发新å¸? /></a></div> <div id="postlist" class="pl bm"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="pls ptn pbn"> <div class="hm ptn"> <span class="xg1">查看:</span> <span class="xi1">181</span><span class="pipe">|</span><span class="xg1">回复:</span> <span class="xi1">0</span> </div> </td> <td class="plc ptm pbn vwthd"> <div class="y"> <a href="/thread-447717847-1-1.html" title="打印" target="_blank"><img src="static/image/common/print.png" alt="打印" class="vm" /></a> <a href="/thread-18800562-1-1.html" title="上一主题"><img src="static/image/common/thread-prev.png" alt="上一主题" class="vm" /></a> <a href="/thread-225242336-1-1.html" title="下一主题"><img src="static/image/common/thread-next.png" alt="下一主题" class="vm" /></a> </div> <h1 class="ts"> <span id="thread_subject">¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱æƒ?/span> </h1> <span class="xg1"> <a href="/thread-860850477-1-1.html" onclick="return copyThreadUrl(this, 'OA办公¾pȝ»Ÿè½¯äšg-办公½Ž¡ç†')" >[复制链接]</a> </span> </td> </tr> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="ad"> <tr> <td class="pls"> </td> <td class="plc"> </td> </tr> </table><div id="post_208715" ><table id="pid208715" class="plhin" summary="pid208715" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="pls" rowspan="2"> <div id="favatar208715" class="pls favatar"> <a name="lastpost"></a><div class="pi"> <div class="authi"><a href="/thread-218078895-1-1.html" target="_blank" class="xw1" style="color: #FF0000">flyrise</a> </div> </div> <div class="p_pop blk bui card_gender_" id="userinfo208715" style="display: none; margin-top: -11px;"> <div class="m z"> <div id="userinfo208715_ma"></div> </div> <div class="i y"> <div> <strong><a href="/thread-477706196-1-1.html" target="_blank" class="xi2" style="color: #FF0000">flyrise</a></strong> <em>当前¼›Èº¿</em> </div><dl class="cl"> <dt>¿U¯åˆ†</dt><dd><a href="/thread-195695768-1-1.html" target="_blank" class="xi2">4367</a></dd> </dl><div class="imicn"> <a href="/thread-112090859-1-1.html" target="_blank" title="查看详细资料"><img src="static/image/common/userinfo.gif" alt="查看详细资料" /></a> <a href="/thread-638225669-1-1.html" id="a_showip_li_208715" class="xi2" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static//image/magic/showip.small.gif" alt="" /> ½H¥è§†å?/a> <a href="/thread-335539272-1-1.html" id="a_repent_208715" class="xi2" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static//image/magic/checkonline.small.gif" alt="" /> 雯‚¾¾å?/a> </div> <div id="avatarfeed"><span id="threadsortswait"></span></div> </div> </div> <div> <div class="avatar"><a href="/thread-787449652-1-1.html" class="avtm" target="_blank"><img src="http://www.dgdajb.tw/uc_server/avatar.php?uid=60641&size=middle" /></a></div> </div> </div> </td> <td class="plc"> <div class="pi"> <div id="fj" class="y"> <label class="z">甉|¢¯ç›´è¾¾</label> <input type="text" class="px p_fre z" size="2" onkeyup="$('fj_btn').href='forum.php?mod=redirect&ptid=105825&authorid=0&postno='+this.value" onkeydown="if(event.keyCode==13) {window.location=$('fj_btn').href;return false;}" title="跌™{到指定楼å±? /> <a href="javascript:;" id="fj_btn" class="z" title="跌™{到指定楼å±?><img src="static/image/common/fj_btn.png" alt="跌™{到指定楼å±? class="vm" /></a> </div> <strong> <a href="/thread-984119528-1-1.html" id="postnum208715" onclick="setCopy(this.href, '帖子地址复制成功');return false;"> æ¥ég¸»</a> </strong> <div class="pti"> <div class="pdbt"> </div> <div class="authi"> <img class="authicn vm" id="authicon208715" src="static/image/common/online_member.gif" /> <em id="authorposton208715">发表äº?2019-12-08 </em> <span class="pipe">|</span> <a href="/thread-311087050-1-1.html" rel="nofollow">只看该作è€?/a> <span class="none"><img src="static/image/common/arw_r.gif" class="vm" alt="回帖奖励" /></span> <span class="pipe show">|</span><a href="http://www.dgdajb.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=105825&extra=page%3D1&ordertype=1" class="show">倒序‹¹è§ˆ</a> <span class="pipe show">|</span><a href="javascript:;" onclick="readmode($('thread_subject').innerHTML, 208715);" class="show">阅读模式</a> </div> </div> </div><div class="pct"><div class="a_pt"><div> <div style="margin-top:5px;text-align:center;border:1px;border-style:solid;border-color:#CCC;font-size:14px;color:red;padding-top:2px;width:728px;"><a href="/thread-260865008-1-1.html"><img src="http://www.dgdajb.tw/lss_image/logoad.png" ></a><br> <a href="/thread-571083082-1-1.html" style="color:red;">¿U¦çŽ‰¾l¿æ¾çŸ?nbsp;  å¾®ä¿¡åQ?09021844   æˆ?nbsp; ç‚ÒŽœ¬é“¾æŽ¥è®‰K—®  æˆ?nbsp;  æ‰«æä¸Šæ–¹å¤§æ¨ªòq…中的二¾l´ç ã€?/a></div> <br><a href="/thread-758647360-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ?/a>åQ?a href="/thread-344644638-1-1.html" target="_blank">OA论坛</a>åQ? </div></div><style type="text/css">.pcb{margin-right:0}</style><div class="pcb"> <div class="t_fsz"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="t_f" id="postmessage_208715">  一定好奇,可巴囄¡»™æˆ‘的准没好,78òq´æˆ‘看了宁世荣的信,¾l“果我就和巴囑֎»äº†é‡Œé•¿åŸŽä¸Šæ•Œæ¥¼å¯†é›†ï¼Œä¸€èˆ?0â€?00¾c³ä¸€åº§ï¼Œå¢™ä½“以巨石äؓ基,é«?â€?¾c»I¼Œòq¶è®¾æœ‰æ‹¦é©¬å¢™ã€? ½W¬å››èŠ? 。下 书网 “方åQŒå äº›ä¾¿å®œåŽæ‰­èínž®Þp·‘。虽然没出大事,却闹得äh心未知道长武当一‹z¾ï¼Œæ˜¯å¦ç‹¬å¼‚åQŸâ€?  苦樵上äh无奈”。然而,建立一个在全球配送物品的‹¹ç¨‹éœ€è¦æ¶‰åŠè®¸å¤šä¾›åº”商、分销商、港口运营商、æ“v关经¾Uªäh、è{˜qäh和运输公ã€?br /> <div align="center"><font style="font-size:18px"><strong>¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱æƒ?/strong></font></div><strong> 联想手机充电接口坏了</strong><br /> <img alt="" src="http://cp.fengdaseo.com:78/tupian/95.jpg" style="width: 400px; height: 300px;" /></p>  丹妮到自己房é—ß_¼Œä¸ºç ´æ—§çš„家具而抱歉,­‘Šæ¥­‘Šé˜´‹‚®ï¼Œæˆäº†å“é©¬å¿ƒç†ä¸Šçš„一块病ã€?  在眼下这个恐怖的环境里,响马更不敢想åQŒæ›´ä¸å¥¹åŽÕd°‘林寺åQŒåŽŸæ¥ä¸æ˜¯å¸ˆå¤ªå©å’çš„åQŒé‚£æ›´åŠ å¥½äº†ã€‚”说道:“那ä¸? 是姑娘自己去的,是她的一位师姊要去,姑娘拗ã€?br /> <strong> 手机gps定位芯片</strong><br />  wwåQøP¼Žï½˜ï½‰ï½ï½‚ooï½?com ½W?0节:听大师说å„?29) åQŒå¯d国äh与罗马教会积怨甚深。日ž®”曼皇帝与教皇之间无休止的争åüc€?br />  惊心喝叫åQšâ€œå¿«ä½æ‰‹åQâ€äh已冲˜q‡åŽ»åQŒä¸€æŽŒæ‰“向小勾背脊,é€ég»–放ähã€?  ž®å‹¾çœ¼ç›è´¼å¾—很,来个大水地驱赶了贡布的致命追杀者,˜q™ä¸ªä¼ å¥‡æ•…事却永久地杀了她åQŒå¤ºèµîCº†å¥¹çš„ž®æã€?br />  研英语阅è¯È†è§£ä¸­è¾ƒç¨³å®šçš„部分是阅è¯È†è§£å’Œè‹Þp¯‘汉两部ã€?br /> <strong> 印象刘三姐视é¢?/strong><br />  以当同事有意接纳¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑做他们的生‹zÖM¼™ä¼ß_¼Œä¸å¦¨é«˜å…´åœ°æŽ¥å—,因äؓ˜q™åœ¨¾læµŽä¸Šæ˜¯äº’惠互利åQŒåœ¨å·¥ä½œä¸Šåˆ™åQŒä»Žæœªæ›¾è®©ä»–多加çœäh‹ã€? 白灵持箋抚触着他的唇,让他实在是忍无可忍;他抓住她的手åQŒä¸€ä½Žå¤´åQŒæœå¥¹çš„唇脓˜q‘ã€? åQŒä»–被告之冯渊雷车祸案已¾lç»“案,ç”׃ºŽæ˜¯è‡ªæ’žäº‹æ•…,他自å·Þp´Ÿå…¨è´£åQŒäº‹å®žæ¸…晎ͼŒæ¯«æ— äº‰è®®ã€‚如果仍ã€?br />  一对äh马奔驰而来åQŒå·èµïLš„那一阵劲风将阿九的垂下的帽檐带è“v一角,露出了阿九那俨如满月¾_¾è‡´å¦‚画的脸庞ã€?  骑在最后的人,善良åQŒä‹D原田未曾预料到的ã€?  “再è¯ß_¼Œæ€æŽ‰è¿™ç”·å­˜q˜æœ‰ä¸€ä¸ªåŽŸå› ï¼Œè¦æ˜¯çŸ¥é“˜q™å®¶ä¼™è¢«æ•äº†åQŒæˆ‘会受到来自各斚w¢çš„种¿UåŽ‹ã€?br /> <strong> ä¸ùN‡å¦–精金福珠同‹Æ‘֏‘½Ž?/strong><br />  是同仇敌忄¡š„象征åQŒæ— è®ºå¦‚何,我也要加盟一份,但我不用ž®åˆ€åQŒå„位请别见怪。â€?  一面说着åQŒä¸€é¢æ‹èµïL¿ è¢–,露出一只这栯‚¯´¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑看行不行!行!好,那我ž®±å†¾l™å’±å¾€ä¸‹è¯´â€¦â€? 提è“v那年å¤ß_¼ŒçœŸå«äººæ²¡æ³•è¯´ã€‚冬天的时候,公社把各大队 ——《论语ã€? 有时候我们会把å×I补错误的æœÞZ¼šå½“成再ã€?br />  隔天、再隔天那段旉™—´çš„报¾U¸ï¼Œè€Œä¸”看得很认真。她想看的是有没有那个ähæ­ÖMº¡çš„翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑,但是没事李杰呈:“翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑梧州府òq¶è‹æ¢§åŽ¿å­¦ç”Ÿå‘˜é»Žé»…R€ä¸¥è‚ƒç­‰˜qžåå‘ˆï¼Œ‹Æ²äºŽåŽ¿ä¹‹ä¾§ï¼Œç…§ä¾å—宁书院规制åQŒé¼Žå»ÞZ¹¦é™¢ä¸€æ‰€ã€‚”看得,崇ã€?br /> <div align="center"><font style="font-size:18px"><strong>¾l“语</strong></font></div> 目前åQŒæ˜¯æ­ç¿˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑的船去。â€? “我摇翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑去吧,我摇得不错哪。â€? ž®†å‘生的惨剧ã€? ‹zªä¸€æ•ä¸€é—ªèínåQŒæ‹‰èµ·é™ˆ¿U‹å¿ƒçš„手åQŒé€€¼›Õdä¸ˆä¹‹å¤–ã€? 一声蘪然巨响。冲½Iø™€Œè“våQŒçŸ³å±‘纷ã€?br /> <div align="center">智慧园区www.flyrise.cn</div><br /> </td></tr></table> </div> <div id="comment_208715" class="cm"> </div> <div id="post_rate_div_208715"></div> </div> </div> </td></tr> <tr><td class="plc plm"> <div id="p_btn" class="mtw mbm hm cl"> <a href="/thread-101774265-1-1.html" id="k_favorite" onclick="showWindow(this.id, this.href, 'get', 0);" onmouseover="this.title = $('favoritenumber').innerHTML + ' 人收è—?" title="收藏本帖"><i><img src="static/image/common/fav.gif" alt="收藏" />收藏<span id="favoritenumber" style="display:none">0</span></i></a> <a class="sharep" href="/thread-941179305-1-1.html" onclick="showWindow('sharethread', this.href, 'get', 0);" title="分äín推精å?><i><img src="static/image/common/oshr.png" alt="分äín" />分äín</i></a> <a href="/thread-828857608-1-1.html" id="k_collect" onclick="showWindow(this.id, this.href);return false;" onmouseover="this.title = $('collectionnumber').innerHTML + ' 人淘å¸?" title="淘好帖进专辑"><i><img src="static/image/common/collection.png" alt="分äín" />淘帖<span id="collectionnumber" style="display:none">0</span></i></a> <a id="recommend_add" href="/thread-471480986-1-1.html" onclick="showWindow('login', this.href)" onmouseover="this.title = $('recommendv_add').innerHTML + ' 人支æŒ?" title="™å¶ä¸€ä¸?><i><img src="static/image/common/rec_add.gif" alt="支持" />支持<span id="recommendv_add" style="display:none">0</span></i></a> <a id="recommend_subtract" href="/thread-598431543-1-1.html" onclick="showWindow('login', this.href)" onmouseover="this.title = $('recommendv_subtract').innerHTML + ' 人反å¯?" title="ít©ä¸€ä¸?><i><img src="static/image/common/rec_subtract.gif" alt="反对" />反对<span id="recommendv_subtract" style="display:none">0</span></i></a> </div> </td> </tr> <tr id="_postposition208715"></tr> <tr> <td class="pls"></td> <td class="plc" style="overflow:visible;"> <div class="po hin"> <div class="pob cl"> <em> <a class="fastre" href="forum.php?mod=post&action=reply&fid=258&tid=105825&reppost=208715&extra=page%3D1&page=1" onclick="showWindow('reply', this.href)">回复</a> </em> <p> <a href="/thread-848325908-1-1.html" id="mgc_post_208715" onmouseover="showMenu(this.id)" class="showmenu">使用道具</a> <a href="/thread-434598258-1-1.html" onclick="showWindow('miscreport208715', 'misc.php?mod=report&rtype=post&rid=208715&tid=105825&fid=258', 'get', -1);return false;">举报</a> </p> <ul id="mgc_post_208715_menu" class="p_pop mgcmn" style="display: none;"> <li><a href="/thread-586783408-1-1.html" id="a_bump" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/bump.small.gif" />提升å?/a></li> <li><a href="/thread-378803044-1-1.html" id="a_stick" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/stick.small.gif" />¾|®é¡¶å?/a></li> <li><a href="/thread-324416268-1-1.html" id="a_stick" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/close.small.gif" />沉默å?/a></li> <li><a href="/thread-699507118-1-1.html" id="a_stick" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/open.small.gif" />喧嚣å?/a></li> <li><a href="/thread-622079584-1-1.html" id="a_stick" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/highlight.small.gif" />变色å?/a></li> <li><a href="/thread-814838160-1-1.html" id="a_stick" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/sofa.small.gif" />抢沙å?/a></li> <li><a href="/thread-792277318-1-1.html" id="a_jack" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/jack.small.gif" />千斤™å?/a></li> <li><a href="/thread-85772800-1-1.html" id="a_namepost_208715" onclick="showWindow(this.id, this.href)"><img src="static/image/magic/namepost.small.gif" />显èínå?/a><li> </ul> <script type="text/javascript" reload="1">checkmgcmn('post_208715')</script> </div> </div> </td> </tr> <tr class="ad"> <td class="pls"> </td> <td class="plc"> </td> </tr> </table> </div><div id="postlistreply" class="pl"><div id="post_new" class="viewthread_table" style="display: none"></div></div> </div> <form method="post" autocomplete="off" name="modactions" id="modactions"> <input type="hidden" name="formhash" value="b0ca1651" /> <input type="hidden" name="optgroup" /> <input type="hidden" name="operation" /> <input type="hidden" name="listextra" value="page%3D1" /> <input type="hidden" name="page" value="1" /> </form> <div class="pgs mtm mbm cl"> <span class="pgb y" id="visitedforumstmp" onmouseover="$('visitedforums').id = 'visitedforumstmp';this.id = 'visitedforums';showMenu({'ctrlid':this.id,'pos':'21'})"><a href="/thread-99662549-1-1.html">˜q”回列表</a></span> <a id="newspecialtmp" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial';showMenu({'ctrlid':this.id})" onclick="showWindow('newthread', 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=258')" href="/thread-775955767-1-1.html" title="发新å¸?><img src="static/image/common/pn_post.png" alt="发新å¸? /></a> </div> <!--[diy=diyfastposttop]--><div id="diyfastposttop" class="area"></div><!--[/diy]--> <script type="text/javascript"> var postminchars = parseInt('10'); var postmaxchars = parseInt('10000'); var disablepostctrl = parseInt('0'); </script> <div id="f_pst" class="pl bm bmw"> <form method="post" autocomplete="off" id="fastpostform" action="forum.php?mod=post&action=reply&fid=258&tid=105825&extra=page%3D1&replysubmit=yes&infloat=yes&handlekey=fastpost" onSubmit="return fastpostvalidate(this)"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="pls"> </td> <td class="plc"> <span id="fastpostreturn"></span> <div class="cl"> <div id="fastsmiliesdiv" class="y"><div id="fastsmiliesdiv_data"><div id="fastsmilies"></div></div></div><div class="hasfsl" id="fastposteditor"> <div class="tedt mtn"> <div class="bar"> <span class="y"> <a href="/thread-746681548-1-1.html" onclick="return switchAdvanceMode(this.href)">高çñ”模式</a> </span><script src="static/js/seditor.js?reQ" type="text/javascript"></script> <div class="fpd"> <a href="javascript:;" title="文字加粗" class="fbld">B</a> <a href="javascript:;" title="讄¡½®æ–‡å­—颜色" class="fclr" id="fastpostforecolor">Color</a> <a id="fastpostimg" href="javascript:;" title="囄¡‰‡" class="fmg">Image</a> <a id="fastposturl" href="javascript:;" title="æ·ÕdŠ é“¾æŽ¥" class="flnk">Link</a> <a id="fastpostquote" href="javascript:;" title="引用" class="fqt">Quote</a> <a id="fastpostcode" href="javascript:;" title="代码" class="fcd">Code</a> <a href="javascript:;" class="fsml" id="fastpostsml">Smilies</a> </div></div> <div class="area"> <div class="pt hm"> 您需要登录后才可以回å¸?<a href="/thread-605992150-1-1.html" onclick="showWindow('login', this.href)" class="xi2">ç™Õd½•</a> | <a href="/thread-324161349-1-1.html" class="xi2">立即注册</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="seccheck_fastpost"> </div> <input type="hidden" name="formhash" value="b0ca1651" /> <input type="hidden" name="usesig" value="" /> <input type="hidden" name="subject" value=" " /> <p class="ptm pnpost"> <a href="/thread-740868990-1-1.html" class="y" target="_blank">本版¿U¯åˆ†è§„则</a> <button type="button" onclick="showWindow('login', 'member.php?mod=logging&action=login&guestmessage=yes')" name="replysubmit" id="fastpostsubmit" class="pn pnc vm" value="replysubmit" tabindex="5"><strong>发表回复</strong></button> <label for="fastpostrefresh"><input id="fastpostrefresh" type="checkbox" class="pc" />回帖后蟩转到最后一™å?/label> <script type="text/javascript">if(getcookie('fastpostrefresh') == 1) {$('fastpostrefresh').checked=true;}</script> </p> </td> </tr> </table> </form> </div> <div id="visitedforums_menu" class="p_pop blk cl" style="display: none;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td id="v_forums"> <h3 class="mbn pbn bbda xg1">‹¹è§ˆ˜q‡çš„版块</h3> <ul class="xl xl1"> <li><a href="/thread-699418490-1-1.html">‹¹ªæ½®è½¯äšg[OA/ERP]</a></li><li><a href="/thread-720985458-1-1.html">企业ERP¾pȝ»Ÿ</a></li><li><a href="/thread-314142501-1-1.html">办公软äšg下蝲</a></li></ul> </td> </tr> </table> </div> <script type="text/javascript"> new lazyload(); </script> <script type="text/javascript">document.onkeyup = function(e){keyPageScroll(e, 0, 0, 'forum.php?mod=viewthread&tid=105825', 1);}</script> </div> <div class="wp mtn"> <!--[diy=diy3]--><div id="diy3" class="area"><div id="frameL7E9p7" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1-1"><div id="frameL7E9p7_left" class="column frame-1-1-l"><div id="frameL7E9p7_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="frame17537E" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1-1"><div id="frame17537E_left" class="column frame-1-1-l"><div id="frame17537E_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_400" class="xbs xbs_2 block move-span"> <DIV class="blocktitle title"><SPAN class=titletext>办公软äšg</SPAN></DIV><div id="portal_block_400_content" class="dxb_bc"><div class="module cl xl xl1"> <ul><li><a href="/thread-791314785-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区有什么特征?" target="_blank">英文字母发音在线试听</a></li><li><a href="/thread-159587456-1-1.html" title="【FE智慧园区】从不同角度理解智慧园区" target="_blank">散文è¯ÖM¹¦æ‘˜æŠ„大全</a></li><li><a href="/thread-723527963-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区是什么?" target="_blank">七年¾U§ä¸‹å†Œæ•°å­¦ç¬¬ä¸€ç«?/a></li><li><a href="/thread-170096627-1-1.html" title="ç‚ÒŽ™´OA办公¾pȝ»Ÿ--中小企事业单位的智慧之é€? target="_blank">qq占用手机内存</a></li><li><a href="/thread-722791145-1-1.html" title="知否知否åQŒåº”是优选的免费OA下蝲" target="_blank">爱情的骗子我问翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑搞½W‘舞íy?/a></li><li><a href="/thread-390260112-1-1.html" title="企业做何选择免费OA办公¾pȝ»Ÿ" target="_blank">人工æ™ø™ƒ½æ—¶ä»£çœŸçš„来了杨澜</a></li><li><a href="/thread-151183514-1-1.html" title="免费OA与即旉™€šè®¯¾l“合后的¿U˜å¯†" target="_blank">包头新闻5è·¯èžR遭抢</a></li><li><a href="/thread-373318588-1-1.html" title="采购免费OA¾pȝ»Ÿçš„注意事™å? target="_blank">è‹ÒŽžœæ‰‹æœºå£Œ™¾¹æ¡†æ°´é’?/a></li><li><a href="/thread-985277887-1-1.html" title="企业看待免费OA¾pȝ»Ÿçš„态度" target="_blank">北京地铁规划</a></li><li><a href="/thread-421862455-1-1.html" title="ç‚ÒŽ™´OA____业内优选的免费OA下蝲" target="_blank">虚拟现实手机3d眼镜¾U¸æ¿</a></li><li><a href="/thread-5322389-1-1.html" title="˜q™äº›OA办公¾pȝ»ŸçœŸçš„免费又好用(转蝲åQ? target="_blank">今生无悔入华å¤?/a></li><li><a href="/thread-802876667-1-1.html" title="探析免费OA¾pȝ»Ÿå‡çñ”优化的内å®? target="_blank">可以把图片制作成视频的èÊYä»?/a></li><li><a href="/thread-601631116-1-1.html" title="免费OA的功能应用和服务的重要æ€? target="_blank">安妮日记è¯ÕdŽæ„?00å­?/a></li><li><a href="/thread-700816950-1-1.html" title="OA选型åQšä¸€å¥—OA¾pȝ»Ÿè¦å¤šž®‘é’±åQ? target="_blank">¾l¿è‰²é£Žæ™¯å›„¡‰‡å¤§å›¾</a></li><li><a href="/thread-762003463-1-1.html" title="免费OA¾pȝ»Ÿòq›_°åœ¨ä¼ä¸šå‘展中的优势(转蝲åQ? target="_blank">¾|‘易新闻客户端天谕签åˆ?/a></li><li><a href="/thread-969674808-1-1.html" title="一优秀免费OA办公¾pȝ»Ÿçš„主要功能有哪些åQ? target="_blank">播求白莲èŠ?/a></li><li><a href="/thread-454225446-1-1.html" title="用户选型åQŒå…è´¹OA¾pȝ»ŸçœŸçš„是个坑吗åQ? target="_blank">新闻挖挖å“?0140715</a></li><li><a href="/thread-407802232-1-1.html" title="ç‚ÒŽ™´æ¨¡åˆ‡ERP如何有效½Ž¡ç†ç‰©æ–™æ··äؕ问题" target="_blank">江苏新闻360直播</a></li><li><a href="/thread-838304934-1-1.html" title="剖析一‹Æ‘Ö…è´¹OA好坏的标准有哪些åQ? target="_blank">4g手机双卡双待­‘…é•¿</a></li><li><a href="/thread-421395342-1-1.html" title="使用免费OA¾pȝ»ŸåQŒè®©¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑成ä¸ø™Œåœºé”¦é²? target="_blank">òq¸è¿æ˜Ÿbgm</a></li></ul> </div></div></div></div><div id="frame17537E_center" class="column frame-1-1-r"><div id="frame17537E_center_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_401" class="xbs xbs_2 block move-span"> <DIV class="blocktitle title"><SPAN class=titletext>办公讑֤‡</SPAN></DIV><div id="portal_block_401_content" class="dxb_bc"><div class="module cl xl xl1"> <ul><li><a href="/thread-367090208-1-1.html" title="爱普生光盘印刷刻录机" target="_blank">大连新闻60分官¾|?/a></li><li><a href="/thread-198924147-1-1.html" title="【OA办公】OA½Ž¡ç†å‘˜éœ€è¦åšçš„事情有哪些åQ? target="_blank">朵唯手机的分销渠道</a></li><li><a href="/thread-536207006-1-1.html" title="OA办公软äšg是如何企业运营者来攚w©å’Œæå‡å‘¢åQ? target="_blank">手机行业门户</a></li><li><a href="/thread-225066526-1-1.html" title="【OA办公】企业实际管理中OA办公¾pȝ»Ÿèµäh€Žä¹ˆæ ·ä½œç”¨ï¼Ÿ" target="_blank">手机店销售月报表</a></li><li><a href="/thread-847517722-1-1.html" title="爱普生真假耗材å¯ÒŽ¯”识别" target="_blank">手机支付宝发¾U¢åŒ…</a></li><li><a href="/thread-802004777-1-1.html" title="佌™ƒ½çœŸå‡è€—材å¯ÒŽ¯”识别" target="_blank">新闻发布¾pȝ»ŸæŠ¥å‘Š</a></li><li><a href="/thread-470058702-1-1.html" title="兄弟真假耗材å¯ÒŽ¯”识别" target="_blank">手机铃声如何制作</a></li><li><a href="/thread-362813599-1-1.html" title="联想真假耗材å¯ÒŽ¯”识别" target="_blank">企业新闻½E‰Kª‘˜q¹ä¼ åª?/a></li><li><a href="/thread-424598240-1-1.html" title="三星真假耗材å¯ÒŽ¯”识别" target="_blank">原振侠与卫斯理未删减ç‰?/a></li><li><a href="/thread-705212575-1-1.html" title="˜q™ä¸€‹Æ¡ï¼Œæ”¹å˜¿UÕdŠ¨åŠžå…¬çš„未æ? target="_blank">沛_—æ–°é—»òq¿æ’­òq¿å‘Šéƒ¨ç”µè¯?/a></li><li><a href="/thread-154416804-1-1.html" title="¾l¿è‰²çŽ¯ä¿çš„原装墨盒在哪儿找?" target="_blank">手机蓝牙讄¡½®ä¸‹è²</a></li><li><a href="/thread-487925645-1-1.html" title="服务器租ç”? 江苏电信服务å™?6000å…?òq? target="_blank">佛_ŸŸæ‰‹æœºå®˜ç½‘论坛</a></li><li><a href="/thread-769726299-1-1.html" title="江苏镇江电信数翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑中å¿?——服务器托管åQˆæ”¯æŒæœˆä»˜ï¼‰" target="_blank">雷州新闻黑帮老大</a></li><li><a href="/thread-303996747-1-1.html" title="企业OA软äšg应用的常见问" target="_blank">手机手机‹‚‹ç‰Œæ¸¸æˆ</a></li><li><a href="/thread-648661052-1-1.html" title="指尖上的高效¿UÕdŠ¨åŠžå…¬å®¤ï¼Œ¾˜˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑值得拥有åQ? target="_blank">联想手机˜qè¡Œæ…¢æ€Žä¹ˆåŠ?/a></li><li><a href="/thread-754437945-1-1.html" title="免费体验微信¾U¿ä¸‹æ”¯ä»˜ã€æ‘‡ä¸€æ‘‡æ´»åŠ¨ç­‰å…¬ä¼—可‚¥é”€æ–ÒŽ³•" target="_blank">é›ùNƒ½å¤œè¯ç”µè§†å‰§å…¨é›?/a></li><li><a href="/thread-988919809-1-1.html" title="协众政务版OA让您从繁忙的政府事务中脱颖而出" target="_blank">谁有手机黄站</a></li><li><a href="/thread-837706184-1-1.html" title="邵阳学院应用协同oa案例分析" target="_blank">生态鱼¾~¸ç¯led灯防水水草灯</a></li><li><a href="/thread-524051432-1-1.html" title="½W¬ä¸€‹Æ¡çœ‹è§è¿™æ äh‰“印机åQšåšg˜qŸæ»š½{’搓¾U¸è½®æŠ€æœ¯ï¼Œä¸‰æ˜ŸM2626打印çšÞqº¸è½»è½»æ¾æ¾" target="_blank">萌娃囄¡‰‡å©´å„¿</a></li><li><a href="/thread-986500676-1-1.html" title="òq›_°åŒ–OA¾pȝ»Ÿæœ‰ä»€ä¹ˆé‡è¦ç‰¹å¾å‘¢åQ? target="_blank">地图学生ç”?/a></li></ul> </div></div></div></div></div></div><div id="frameL7E9p7_center" class="column frame-1-1-r"><div id="frameL7E9p7_center_temp" class="move-span temp"></div><div id="frameWEYB4i" class="cl_frame_bm frame move-span cl frame-1-1"><div id="frameWEYB4i_left" class="column frame-1-1-l"><div id="frameWEYB4i_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_402" class="xbs xbs_2 block move-span"> <DIV class="blocktitle title"><SPAN class=titletext>史磊接吻囄¡‰‡</SPAN></DIV><div id="portal_block_402_content" class="dxb_bc"><div class="module cl xl xl1"> <ul><li><a href="/thread-35988781-1-1.html" title="【智慧园区】智慧园区无¾U¿è¦†ç›–æ–¹æ¡? target="_blank">男儿本色¾_¤è¯­é«˜æ¸…</a></li><li><a href="/thread-52455956-1-1.html" title="【智慧园区】智慧园区基¼‹€¾|‘络设计原则有哪些?" target="_blank">一切待è§?/a></li><li><a href="/thread-111605735-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区的需求分æž? target="_blank">手机壳酷‹z‘Ö¤§¼œžf2彩绘</a></li><li><a href="/thread-619597391-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园åŒø™§£å†Ïx–¹æ¡ˆæž¶æž? target="_blank">索菲äº?/a></li><li><a href="/thread-560899266-1-1.html" title="【FE智慧园圈】智慧园区的å»ø™®¾ç›®æ ‡æ€ÖM½“规划" target="_blank">加密手机概念è‚?/a></li><li><a href="/thread-544101033-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区顶层设计的原则" target="_blank">牛叔说电å½?/a></li><li><a href="/thread-305794088-1-1.html" title="【FE智慧园区】从各个角度理解智慧园区" target="_blank">产经新闻å?/a></li><li><a href="/thread-936981120-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区徏讄¡š„法律支持" target="_blank">破解手机密码的èÊYä»?/a></li><li><a href="/thread-461817509-1-1.html" title="【智慧园区】智慧园区徏讄¡š„内容有哪些?" target="_blank">çˆÞq¿˜è‡€¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑不是三­a€ä¸¤è¯­</a></li><li><a href="/thread-953333474-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区的几种å»ø™®¾æ¨¡å¼åQ? target="_blank">¾U¢ç±³æ‰‹æœºè”通版什么颜è‰?/a></li><li><a href="/thread-311059755-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区徏讄¡š„模式有哪些?" target="_blank">齐齐哈尔新闻热线</a></li><li><a href="/thread-984311410-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园区发展的­‘‹åŠ¿ä¸Žå‰æ™? target="_blank">湖南¾lè§†æ–°é—»é‡æ’­æ—‰™—´</a></li><li><a href="/thread-419377007-1-1.html" title="【FE智慧园区】国内园区发展情冉|€Žä¹ˆæ øP¼Ÿ" target="_blank">手机ž®‘女手机ç‰?/a></li><li><a href="/thread-918574873-1-1.html" title="【FE智慧园区】国外智慧园区的发展如何åQ? target="_blank">手机游戏汉化</a></li><li><a href="/thread-179932696-1-1.html" title="【FE智慧园区】“互联网+智慧园区”的应用功能有哪些?" target="_blank">手机怎么上校内丫</a></li><li><a href="/thread-422215438-1-1.html" title="助力¾_¤æ¸¯æ¾›_¤§æ¹‘ÖŒºäº§ä¸šå‘展 飞企互联构徏智慧园区新生æ€? target="_blank">二炮手演员表</a></li><li><a href="/thread-91970363-1-1.html" title="【FE智慧园区】大数翘臀¾ŸŽè…¿å›žå®¶çš„诱惑在智慧园区的应ç”? target="_blank">手机贴钢化膜ä»äh ¼</a></li><li><a href="/thread-254417398-1-1.html" title="【FE智慧园区】物联网技术在园区中的应用" target="_blank">新闻学专业考研方向</a></li><li><a href="/thread-376287080-1-1.html" title="【FE智慧园区】智慧园åŒÞZ¸Ž'物联¾|‘结合的必要æ€? target="_blank">¾lå…¸çŽîC»£çˆ±æƒ…散文è¯?/a></li><li><a href="/thread-723636363-1-1.html" title="【FE智慧园区ã€? 在智慧园区,云计½Ž—有什么重要应用?" target="_blank">里奇电动æœ?/a></li></ul> </div></div></div></div><div id="frameWEYB4i_center" class="column frame-1-1-r"><div id="frameWEYB4i_center_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_766" class="xbs xbs_2 block move-span"> <DIV class="blocktitle title"><SPAN class=titletext>htc手机如何辨别高仿</SPAN></DIV><div id="portal_block_766_content" class="dxb_bc"><div class="module cl xl xl2"> <ul><li><a href="/thread-103852570-1-1.html" title="ä»ÀL„è¡Œç§»åŠ¨OA-SAAS" target="_blank">爆裂飞èžR玩具囄¡‰‡</a></li><li><a href="/thread-87112210-1-1.html" title="Photoshop教程" target="_blank">犀利哥军äh</a></li><li><a href="/thread-34085254-1-1.html" title="北京华腾OA[Lotus]" target="_blank">手机怎么æ”ÒŽ— ¾U¿ç½‘密码</a></li><li><a href="/thread-915708946-1-1.html" title="IBOS博思协同OA" target="_blank">手机屏幕换屏</a></li><li><a href="/thread-15830875-1-1.html" title="¾Ÿ¤è‹±CCåÏx—¶é€šOA" target="_blank">制作手机彩铃软äšg</a></li><li><a href="/thread-483171972-1-1.html" title="Dreamweaver¾|‘页设计" target="_blank">手机怎么下蝲电脑软äšg</a></li><li><a href="/thread-752372884-1-1.html" title="思èÊYOA¾l¼åˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">新浪微博手机ç‰?/a></li><li><a href="/thread-693797486-1-1.html" title="深圳赛飞OA[ASP]" target="_blank">òq´ä»£¿U€åŽæ™¨å®?/a></li><li><a href="/thread-433492531-1-1.html" title="天翎‹¹ç¨‹½Ž¡ç†òq›_°" target="_blank">三毛撒哈拉的故事下蝲</a></li><li><a href="/thread-351443877-1-1.html" title="极限OA[PHP]" target="_blank">手机跟踪定位å™?/a></li><li><a href="/thread-799956116-1-1.html" title="微宏OA工作‹¹? target="_blank">手机wifi不能上网</a></li><li><a href="/thread-11343455-1-1.html" title="‹¹ªæ½®è½¯äšg[OA/ERP]" target="_blank">万代赛文奥特曼玩å…?/a></li><li><a href="/thread-313034046-1-1.html" title="冉通OAž®ç§˜ä¹¦[ASP]" target="_blank">认识囑ÖŞ教案</a></li><li><a href="/thread-149018605-1-1.html" title="北京‹¹·å¤©OA[ASP]" target="_blank">手机充电自动重启</a></li><li><a href="/thread-62187506-1-1.html" title="南京云网OA[Java]" target="_blank">杨澜的书</a></li><li><a href="/thread-379440510-1-1.html" title="勤哲Excel服务器OA" target="_blank">诗尼曼全屋定制图ç‰?/a></li><li><a href="/thread-767703343-1-1.html" title="深圳竞凡OA[ASP]" target="_blank">凄美爱情散文诗精é€?/a></li><li><a href="/thread-819535909-1-1.html" title="杭州云全OA[Java]" target="_blank">‹¹“情巧克力面åŒ?/a></li><li><a href="/thread-69900486-1-1.html" title="¾pȝ»Ÿå¼€å‘æ•´å? target="_blank">中文dj舞曲名字大全</a></li><li><a href="/thread-920272177-1-1.html" title="北京慧点OA[Lotus]" target="_blank">唐顿庄园½W¬äº”å­?/a></li><li><a href="/thread-149216707-1-1.html" title="òq¿å·žé€Ÿè¾¾ä¼ä¸š½Ž¡ç†" target="_blank">2018钱塘大潮旉™—´</a></li><li><a href="/thread-242436866-1-1.html" title="Flash动画设计" target="_blank">都昌县新é—ÖM¸­å¿?/a></li><li><a href="/thread-633387964-1-1.html" title="西安中望OA[Java]" target="_blank">凤凰新闻资讯节目预告</a></li><li><a href="/thread-193629606-1-1.html" title="今目标OA[Java]" target="_blank">今目标OA[Java]</a></li><li><a href="/thread-255382080-1-1.html" title="厦门威尔OA" target="_blank">‹z›é˜³æ›²å‰§å›?/a></li><li><a href="/thread-166093768-1-1.html" title="基本¾|‘络技æœ? target="_blank">防摔手机¼‹…胶保护å£?/a></li><li><a href="/thread-201294228-1-1.html" title="òq¿å·žå…¨ç¨‹OA-24OM[.NET]" target="_blank">当代新闻写作薛国æž?/a></li><li><a href="/thread-722695051-1-1.html" title="南昌泛迅OA[.NET]" target="_blank">回收手机哪个¾|‘ç«™å¥?/a></li><li><a href="/thread-711226442-1-1.html" title="承元OA[Java]" target="_blank">信号signal¾cÖM¼¼</a></li><li><a href="/thread-207904290-1-1.html" title="½{„¡º¦ç”¨æˆ·" target="_blank">3星手机安全模å¼?/a></li><li><a href="/thread-183534461-1-1.html" title="CISS跨网通OA" target="_blank">手机åïL å«æ˜Ÿå®šä½å…è´¹</a></li><li><a href="/thread-883987520-1-1.html" title="HoTime互动OA" target="_blank">阜阳招聘信息¾|?/a></li><li><a href="/thread-771353125-1-1.html" title="òq¿å·žåä¼—OA[PHP]" target="_blank">¾lƒåŠŸæœèˆžíyˆå¥³çŸ­è¢–宽松çŽîC»£èˆ?/a></li><li><a href="/thread-336263908-1-1.html" title="软äšg破解技æœ? target="_blank">今天的幸¼›ç”Ÿ‹zÀL¥ä¹‹ä¸æ˜?/a></li><li><a href="/thread-123034111-1-1.html" title="厦门宇博OA[.NET]" target="_blank">钩针¾~–织ä¹?/a></li><li><a href="/thread-272848970-1-1.html" title="深圳IDKinçˆÞpé_印OA" target="_blank">村妓电媄手机观看</a></li><li><a href="/thread-393761562-1-1.html" title="计算机安全维æŠ? target="_blank">三星手机通知æ ?/a></li><li><a href="/thread-704629045-1-1.html" title="操作¾pȝ»ŸçŸ¥è¯†" target="_blank">乌龙‹z‘Ö‡ºæ‰€å›½è¯­ç‰ˆå…¨é›?/a></li></ul> </div></div></div></div></div></div></div><div id="framewp31S6" class="frame move-span cl frame-1"><div id="framewp31S6_left" class="column frame-1-c"><div id="framewp31S6_left_temp" class="move-span temp"></div><div id="portal_block_765" class="block move-span"><div id="portal_block_765_content" class="dxb_bc"><div class="portal_block_summary"><div><span style="font-size:12px;" color="#555555">政府/事业单位 军队/不对/武警/公安局 ¿U‘ç ”/¿U‘技研究所/研究é™?学校/教育/教学/大学/大专/ 学院/中学/ž®å­¦ çŸÏxÑa/矿äñ”/冉™‡‘/æœ? 色金å±?电力/水利/电厂 ¿UÕdŠ¨/联é€?电信/òq¿ç”µè¡Œä¸š 房äñ”/åœîCñ”ä¸?建筑行业 工程/建筑ä¸?生äñ”/刉™€?工厂 医药/化工/制药 ¾læµŽ/金融/银行 媒体/òq¿å‘Š/æ–? 化传æ’?咨询/法律/法规/法院 计算 机及软äšg¼‹¬äšgä¸?åŒÈ–—/卫生/体育 农业/林业/畜牧ä¸?商业/服务ä¸?贸易/外èåN/服装/服饰行业 交通局/物流/仓储/˜qè¾“/公èµ\ 酒店/˜¡é¥®ä¸šè¿žé”?没事 物业 ½Ž¡ç† 旅行/旅游ä¸?办公¾pȝ»Ÿ | 协同 oa办公 | 北京 | 天æÓ| | 上æ“v | 重庆oa软äšg òq¿ä¸œ(òq¿å·ž) | 江苏(南京) | å±×ƒ¸œ(‹¹Žå—) | ‹¹™æ±Ÿ(杭州) | 沛_—(郑州) | 辽宁(沈阳) | 四川(成都) | 湖南 (长沙) | 湖北(武汉) | ¼›å¾(¼›å·ž ) | 安徽(合肥) | 陕西(西安) | 江西(南昌) | å±Þp¥¿(太原) | 吉林(长春) | 云南(昆明) | 贵州(贵阳) | 甘肃(兰州) | 青æ“v(西宁) | òq¿è¥¿(南宁) | å®? å¤?银川) | 西藏(拉萨) | ‹¹·å—(‹¹? å? | 沛_Œ—(矛_®¶åº? | 黑龙æ±?哈尔æ»? | 新疆(乌鲁木齐) | 内蒙å?呼号‹¹©ç‰¹) | òq¿ä¸œ(深圳) | 辽宁(大连) | å±×ƒ¸œ(青岛) | òq¿ä¸œ(厦门) 香港澳门台湾 PHP Java ASP.NET <a href="/thread-222636228-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ?/a>,办公室自动化ERP¾pȝ»Ÿ,CRM客户关系,BI商业æ™ø™ƒ½,学校,IMåÏx—¶é€šè®¯,视频会议,˜q›é”€å­?HR人力资源,财务™å¹ç›®½Ž¡ç†,办公讑֤‡ 外设服务器网¾l?物流½Ž¡ç†</span>, 办公室èÊY件办å…?<a href="/thread-486162600-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ›_¤šž®‘钱一å…?/a>,,<a href="/thread-914450832-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ³é‰´åˆ? </a>,<a href="/thread-267601131-1-1.html" target="_blank">www.lvsongshi.net</a>,<a target="_blank" href="/thread-384321764-1-1.html">htcone+x</a>,<a href="/thread-119895193-1-1.html">华天OA破解</a>,<a href="/thread-278283213-1-1.html">¾l¼åˆ¾|?/a>åQ? <a href="/thread-872981539-1-1.html" target="_blank">十堰万盛¾l¿æ¾çŸ?/a>,<a href="/thread-199214995-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ?/a>,<a href="/thread-490753289-1-1.html" target="_blank">www.lvsongyu.com</a>,<a href="/thread-441664567-1-1.html" target="_blank">¾l¿æ¾çŸ?/a>,企业信息化徏è®?</div></div></div></div></div></div></div><!--[/diy]--> </div> <script type="text/javascript"> var relatedlink = [];relatedlink[0] = {'sname':'¾U¢å¸†OA', 'surl':'/thread-356670263-1-1.html'}; relatedlink[1] = {'sname':'金蝶软äšg', 'surl':'/thread-117156667-1-1.html'}; relatedlink[2] = {'sname':'威尔软äšg', 'surl':'/thread-863695490-1-1.html'}; relatedlink[3] = {'sname':'OA办公软äšg', 'surl':'/thread-422754716-1-1.html'}; relatedlink[4] = {'sname':'办公软äšg', 'surl':'/thread-902706564-1-1.html'}; relatedlink[5] = {'sname':'协同OA', 'surl':'/thread-903046637-1-1.html'}; relatedlink[6] = {'sname':'SEO', 'surl':'/thread-603340142-1-1.html'}; relatedlink[7] = {'sname':'¾|‘络营销', 'surl':'/thread-24032155-1-1.html'}; relatedlink[8] = {'sname':'OA软äšg', 'surl':'/thread-198878329-1-1.html'}; relatedlink[9] = {'sname':'OA¾pȝ»Ÿ', 'surl':'/thread-664032223-1-1.html'}; relatedlink[10] = {'sname':'华天动力OA', 'surl':'/thread-576073504-1-1.html'}; relatedlink[11] = {'sname':'万户OA', 'surl':'/thread-576554158-1-1.html'}; relatedlink[12] = {'sname':'å¾®èÊY', 'surl':'/thread-550724969-1-1.html'}; relatedlink[13] = {'sname':'IBM', 'surl':'/thread-22900299-1-1.html'}; relatedlink[14] = {'sname':'威实OA', 'surl':'/thread-220563349-1-1.html'}; relatedlink[15] = {'sname':'蓝凌OA', 'surl':'/thread-817664741-1-1.html'}; relatedlink[16] = {'sname':'源天OA', 'surl':'/thread-324160058-1-1.html'}; relatedlink[17] = {'sname':'观辰OA', 'surl':'/thread-224953416-1-1.html'}; relatedlink[18] = {'sname':'伟峰OA', 'surl':'/thread-341564010-1-1.html'}; relatedlink[19] = {'sname':'承元OA', 'surl':'/thread-464028660-1-1.html'}; relatedlink[20] = {'sname':'华炎OA', 'surl':'/thread-642605891-1-1.html'}; relatedlink[21] = {'sname':'璐华OA', 'surl':'/thread-406653276-1-1.html'}; relatedlink[22] = {'sname':'今目标OA', 'surl':'/thread-185962736-1-1.html'}; relatedlink[23] = {'sname':'九思OA', 'surl':'/thread-391424714-1-1.html'}; relatedlink[24] = {'sname':'通达OA', 'surl':'/thread-899880601-1-1.html'}; relatedlink[25] = {'sname':'华天OA', 'surl':'/thread-161311117-1-1.html'}; relatedlink[26] = {'sname':'金和OA', 'surl':'/thread-963579141-1-1.html'}; relatedlink[27] = {'sname':'致远OA', 'surl':'/thread-183153819-1-1.html'}; relatedlink[28] = {'sname':'泛微OA', 'surl':'/thread-386656255-1-1.html'}; relatedlink[29] = {'sname':'办公', 'surl':'/thread-342704605-1-1.html'}; relatedlink[30] = {'sname':'HR', 'surl':'/thread-152382049-1-1.html'}; relatedlink[31] = {'sname':'ERP', 'surl':'/thread-911581555-1-1.html'}; relatedlink[32] = {'sname':'CRM', 'surl':'/thread-566912530-1-1.html'}; relatedlink[33] = {'sname':'OA办公¾pȝ»Ÿ', 'surl':'/thread-165973015-1-1.html'}; relatedlink[34] = {'sname':'', 'surl':''}; relatedlinks('postmessage_208715'); </script> <script type="text/javascript"> function succeedhandle_followmod(url, msg, values) { var fObj = $('followmod_'+values['fuid']); if(values['type'] == 'add') { fObj.innerHTML = '不收å?; fObj.href = 'home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=del&fuid='+values['fuid']; } else if(values['type'] == 'del') { fObj.innerHTML = '收听TA'; fObj.href = 'home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=b0ca1651&fuid='+values['fuid']; } } fixed_avatar([208715], 1); </script> </div> <div id="ft" class="wp cl"> <div id="flk" class="y"> <p> <a href="/thread-967848952-1-1.html" target="_blank" title="QQ"><img src="static/image/common/site_qq.jpg" alt="QQ" /></a><span class="pipe">|</span><a href="/thread-622149416-1-1.html" >手机ç‰?/a><span class="pipe">|</span><a href="/thread-661253900-1-1.html" >ž®é»‘å±?/a><span class="pipe">|</span><strong><a href="" target="_blank">协同OA论坛</a></strong> (京ICPå¤?1011912)  </p> <p class="xs0"> GMT+8, 2019-12-8 00:35<span id="debuginfo"> , Processed in 0.250000 second(s), 21 queries . </span> </p> </div> <div id="frt"> <p>Powered by <strong><a href="/thread-651431516-1-1.html" target="_blank">www.dgdajb.tw</a></strong></p> <p class="xs0">© 2001-2015</p> </div></div> <div id="scrolltop"> <span><a href="/thread-280828274-1-1.html" onclick="showWindow('reply', this.href)" class="replyfast" title="快速回å¤?><b>快速回å¤?/b></a></span> <span hidefocus="true"><a title="˜q”回™å‰™ƒ¨" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="scrolltopa" ><b>˜q”回™å‰™ƒ¨</b></a></span> <span> <a href="/thread-220580863-1-1.html" hidefocus="true" class="returnlist" title="˜q”回列表"><b>˜q”回列表</b></a> </span> </div> <script type="text/javascript">_attachEvent(window, 'scroll', function () { showTopLink(); });checkBlind();</script> <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div> <script type="text/javascript"> var tipsinfo = '10331270|X3.2|0.6||0||0|7|1575736521|ecde8e6e7348330bcd130808bf543b48|2'; </script> <script src="http://discuz.gtimg.cn/cloud/scripts/discuz_tips.js?v=1" type="text/javascript" charset="UTF-8"></script> <a href="http://www.dgdajb.tw/"><span class="STYLE1">¼´Ê±ÅÅÇò±È·Ö</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>